Elia Energy Group Ab – Konsumenträtt

 

Kundservice 

Om du har synpunkter, eller frågor, på den tjänst vi levererar så kontaktar du vår kundservice som kan hjälpa dig i ditt ärende. Aktuella öppettider hittar du på vår hemsida.

 

Vi finns till hands för att svara på frågor och ta emot dina synpunkter.

 

Telefonnummer till kundservice 010 1992 022.

 

Elia Energy Group Ab
Tegnersgatan 18
41253 Göteborg
E-post: info@elia24.se

 

Klagomålshantering

Enligt 11 kap. 18 § ellagen ska en elleverantör på sin hemsida lämna tydlig information om konsumentens rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål och vilka organ konsumenten kan vända sig till för information och tvistlösning.

 

Här finns konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen sammanställda.

 

Klagomål lämnas skriftligt eller via email på ovan angivna adresser. En klagan skall alltid innehålla underlag för kundens inställning. Klagomål utan underlag avvisas.


Om ni inte blir nöjd med vårt svar kan ni också vända er till andra parter för att få information och tvistlösning. Se nedan om överklagande och tillsyn.

 

Rådgivning

Genom att kontakta kommunens konsumentvägledare, kan du som kund få kostnadsfri rådgivning och vägledning.

 

Det finns också externa organ som finns till för att hjälpa lösa eventuella tvister eller olika syn på problemet.

 

Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet. www.ei.se

 

Datainspektionen
Datainspektionen är en tillsynsmyndighet. Hit kan du vända dig med frågor som gäller t.ex. personuppgiftslagen eller inkasso och kreditupplysning. www.datainspektionen.se

 

Allmänna reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. www.arn.se

 

Allmän domstol
Du kan även vända dig till allmän domstol (tingsrätt) för prövning av tvist. För hjälp kan du vända dig till en advokat som företräder ditt ärende. www.domstol.se

 

Ångerrätt

 

Distansavtal

När du handlar på postorder, från TV-shop, via internet eller träffar avtal via telefon, handlar du på distans. Det vill säga det sker inte ”öga mot öga”. Lagen gäller även när det är du själv som kontaktar säljaren eller hämtar ut en vara i butik om själva avtalet ingåtts på distans.

 

De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få. När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerrätten gäller inte för avtal som ingås utanför affärslokaler om det totala priset är mindre än 400 kronor. Den gäller inte heller köp i affärslokaler. Du har därför inte ångerrätt vid köp i till exempel butik.

 

Ångerrätten börjar direkt då ett avtal har tecknats.

 

För att uttöva din ångerrätt kontakta vår kundservice på 010 1992 022, eller på e-post info@elia24.se.

 

Det går också att skriva ut vår ångerblankett och posta den till:

 

Elia Energy Group Ab

Tegnersgatan 18

412 53 Göteborg

Märk kuvertet ”ånger”.