Slide Via oss kan du nu optimera dina elöverföringsprodukter. Din energipartner i omställningen till ett grönt samhälle VÅRA TJÄNSTER

Optimering av elöverföring

Via oss kan du optimera dina elöverföringsprodukter. Få ett alternativt elpris och en transparent prissättning.

KONTAKTA OSS

Förmånliga elavtal

Kontakta vår kundservice och be om en aktuell eloffert. Vår kundservice är öppen måndag till fredag.

KONTAKTA OSS

Grön el

Via oss är det möjligt att få ett 100% ekologiskt elavtal där elen är producerad med vind- eller vattenkraft.

KONTAKTA OSS

Från vilka källor kommer elen?

Elens ursprung följer den nordiska elbörsens, Nord Pool Spot As, ursprungsdeklaration.
Förnybara energikällor0%
Kärnkraft 0%
Fossila energikällor0%
Vi erbjuder också energi från vind, vatten och sol.

Kontakta vår kundservice


Bekanta dig närmare med våra tjänster.

Nätavtals optimering

Vi är en av få elhandlare som har en speciell tjänst för konsumenter som är våra kunder. Vi kontrollerar för våra kunder räkning, finns det en möjlighet att sänka sin elnätskostnad. Vi kontrollerar nätbolagens olika produkter, prislistor och tariffer, och finns det en besparing tillfaller den i sin helhet kund. Om de ej finns en besparing får kund samtidigt ett kvitto på detta, utan extra kostnader. Många kunder sparar betydande belopp.

Grön Energi

Elia erbjuder som tillval alla sina kunder energi som är producerad med sol, vind eller vatten. För kundens volym köper Elia in energi öronmärkt via ursprungsgarantier. Denna specifika mängd från specifikt kraftverk låses för kundens räkning och kan ej säljas till annan för samma volym för samma tidsperiod. Systemet med ursprungsgarantier följer ett EU-direktiv från 2003 och övervakas av myndigheter. Hör av dig för aktuella erbjudanden till vår kundservice.

Elpriset?

Energin prissätts enligt det fysiska priset i marknaden, och handlas per timme. Priset återspeglar aktuella priser i marknaden och har över tid visat sig vara ett mycket fungerande och billigt sätt att köpa in energin på. Om kund vill binda sitt elpris under vissa tidsperioder, är det bara kontakta vår kundservice för aktuellt pris för perioden.
m

Elia24

Elia är ett privatägt svenskt elhandelsbolag. Affärsidén är att erbjuda våra kunder grön energi till bra priser via en effektiv service. Fokus är också på att minska våra kunders totala energianvändning samt försäkra kunderna om att de betalar lägsta pris möjligt för nätkostnaden (överföringen).

 

Vi är ett fristående företag, dvs vi är inte ägda av stat och kommun och är inte heller börsnoterade. Företaget varken producerar elektricitet eller äger elnät och har därmed inga dolda intressen mot våra kunder.

 

Företagets personal har lång erfarenhet av avreglerade elmarknaden, och elen köps in till bästa priser dagligen.